Polityka prywatności

I. Informacje ogólne
1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę
Pełne dane w regulaminie i na stronie sklepu i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego.
2. E-sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (niezbędne do poprawnego działania serwisu)

II. Informacje w formularzach
1. E-sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2. E-sklep może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba, że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa).
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja).

III. Informacja o plikach cookies
1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego Case Studio
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Sklepu internetowego.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.
9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
10. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).
11. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez E-sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

V. Zabezpieczenie danych osobowych
1. E-sklep dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego dane przechowywane są szyfrowane.
2. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w paragrafach II pkt 4, III pkt 4 oraz w IV pkt 4 niniejszego dokumentu.
3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania działania systemu.

VI. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Case Studio zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z obsługą sklepu.
3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu istnieje możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. newsletter) na przetwarzanie danych, za wyłączeniem plików cookies (patrz pkt 8).
4. E-sklep używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.
5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w paragrafie

VII niniejszego dokumentu.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. umowa kupna/sprzedaży).

VIII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-sklepu internetowego.